Český jazyk


Chcete si prověřit znalosti vyjmenovaných slov?
Vyjmenovaná slova

Také si můžete zkusit určování slovních druhů online.
Slovní druhy

A jak dobře znáte druhy zájmen?
Druhy zájmen

A co druhy číslovek?
Druhy číslovek

Dále připravujeme stránky na procvičování pádů a slovních druhů.
Pády v češtině