Druhy zájmen

Zájména jsou jedním z plnovýznamových ohebných druhů.
Ve větě obvykle zastupují podstatná jména nebo přídavná jména.

Určování zájmen a jejich druhů si můžete procvičit na našich stránkách.

Druhy zájmen - procvičování


osobní zájména já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona a zvratné zájmeno se
přivlastňovací zájména můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich a zvratné zájmeno svůj
ukazovací zájména ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám
tázací zájména kdo?, co?, jaký?, který?, čí?
vztažná zájména kdo, co, jaký, který, čí, jenž
záporná zájména nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný
neurčitá zájména někdo, nějaký, některý, lecco, něčí, něco – jsou tvořena pomocí kombinace předpony (ně-, lec-, leda-, kde-, málo-, málokdy užívané zřídka-, sotva , bůhví- apod.) nebo přípony (-si, -koli, -koliv) a tázacího zájmena


Použité zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zájmeno