Slovní druhy - určování online

V češtině rozlišujeme 10 slovních druhů:

podstatná jména (Substantiva)
přídavná jména (Adjektiva)
zájmena (Pronomina)
číslovky (Numeralia)
slovesa (Verba)
příslovce (Adverbia)
předložky (Prepozice)
spojky (Konjunkce)
částice (Partikule)
citoslovce (Interjekce)


Vyzkoušet si své znalosti slovních druhů můžete zde: Slovní druhy - určování

Máme připraveno několik stovek vět a slovních spojení u nichž můžete určovat slovní druhy. Průběžně přidáváme nové věty. V každém testu slovních druhů se náhodně vybere 20 vět a můžete se pustit do jejich. Vše je online ve vašem prohlížeči. Trénovat můžete na počítači, tabletu či mobilu.

První pětice slovních druhů je ohebná a dají se časovat či skloňovat. Druhá pětice slovních druhů je neohebná.


Použité zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovní_druh